Achtergrondinformatie

Kolen in de ban

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er geen kolen meer mag worden gebruikt als brandstof voor energiecentrales. Dat heeft gevolgen voor de vijf kolengestookte energiecentrales in Nederland. Zij moeten voor 2030 sluiten of overschakelen op andere brandstof. De Hemwegcentrale in de Amster­damse Westhaven is al vanaf 1 januari 2020 niet meer in bedrijf.

De vakbond FNV zet zich al jaren in voor de werknemers in de energiesector die hun baan kwijtraken of een andere func­tie krijgen als gevolg van de klimaat­plannen van het kabinet. Dat geldt op dit moment dus in het bijzonder voor de medewerkers van kolengestookte ener­gie­centrales en daaraan gelieerde bedrij­ven.

Meld je aan bij het Mobiliteitscentrum. Bel 06 515 641 49 of mail naar info@mckw.nl

Alleen maar voordelen

Bij het Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven werken deskundige loop­baan­adviseurs en arbeidsmarkt­consulenten. Zij helpen je een nieuwe baan te vinden. In de energiesector, of daarbuiten. Waar jij je het best bij voelt, waar jouw ambities liggen. Jij bepaalt dat altijd zelf.

Als er extra opleiding nodig is kan dat. We geven je opleidingsadvies en zorgen voor studiebegeleiding, als je dat wilt. De opleidingskosten worden vergoed.

En het belangrijkste: er is een aanvullingsregeling voor werknemers die er in inkomen op achteruitgaan. Lees hier hoe de regeling er precies uitziet.

Wij zijn er voor jou

Wij zijn een team van deskundige loopbaanadviseurs. Wij weten waar nieuwe banen te vinden zijn, wat je daarvoor moet kunnen, hoe je daarvoor opleidingen kunt volgen.

Wij hebben banden met de FNV en het UWV, maar je hoeft geen lid te zijn van de vakbond. Wij werken helemaal onafhankelijk en in volstrekt vertrouwen.

We doen niks wat jij niet wilt. Wij zijn er alleen maar voor jou!

Hoe gaan wij te werk?

Eerste kennismaking

Eerst willen we rustig met je kennismaken. Zonder dat je je tot iets verplicht. Wat voor werk deed je? Hoe vind je het dat je daar weg moet? Maak je je zorgen over de toekomst? Hoe kunnen wij jou helpen? Wat voor ander werk zou je willen? Dat soort vragen. Dat noemen wij een intakegesprek. Pas als jij aangeeft dat je verder wilt, maken we een vervolgafspraak. In een tweede gesprek is ook een arbeidsmarktconsulent aanwezig. Die bekijkt samen met jou welke concrete mogelijkheden voor een nieuwe baan er zijn en wat jij daarvan vindt, zodat je daar vast over kan nadenken en er thuis over kunt spreken.

Beroepentest

Voordat we verdergaan, neem je eerst deel aan een soort beroepskeuzetest. Dat gebeurt gewoon achter de computer. Je be­ant­woordt een aantal vragen. Als je moeite hebt met het werken achter de computer, word je daarbij geholpen. Er komt een rapport uit waarin staat waar je goed in bent, wat je minder ligt, welk opleidings­­niveau je aan­kunt en welke banen bij je passen.

Persoonlijk plan

Dan maken we samen een plan voor jou. We weten inmiddels wat we samen hebben besproken, waar je belangstelling naar uitgaat, welke capaciteiten je hebt en wat jouw opleidingsniveau is, welke concrete baan er voor je is en welke opleiding of omscholing je daarvoor eventueel moet volgen. In jouw persoonlijk plan komt dat allemaal samen. Er staat ook in welke financiële aanvullingsregeling mogelijk is.

Uitvoering

Als het plan is goedgekeurd, begint de uitvoering. Wij begeleiden je daarbij zo veel als je wilt. Als je een opleiding moet volgen kun je een studiebegeleider krijgen die je overal bij helpt. We brengen je in contact met de nieuwe werkgever en zorgen zo voor een goede overdracht. Maar ook hier geldt: alleen als jij het wilt en alleen op de manier die jij aangeeft. Ons werk zit er wat ons betreft pas op als jij een nieuwe baan hebt met uitzicht op een vast contract, als de op­lei­ding of omscholing die daarvoor eventueel nodig is met succes is afgerond en als de financiële compensatie naar tevredenheid is geregeld.

Even voorstellen

Ellen van Waaijen

‘Met energie en ent­hou­sias­me begeleid ik mensen in het ont­dek­ken van hun talenten om deze zo goed mogelijk in te kunnen zetten bij het vinden van nieuw werk.'

Sandra Servais

‘Ik denk in mogelijk­heden, ik prikkel het creatieve vermogen van mensen in hun zoek­tocht naar werk. Ik neem mensen zoals ze zijn, zonder oordeel, zonder mening.’

René Groeneveld

‘Baanverlies komt altijd ongelegen. Maar het biedt ook kansen, bijvoorbeeld om iets nieuws te gaan doen, iets dat echt bij je past.’

Bianca Muurman

'Ik kan goed luisteren naar mensen en me inleven in hun persoon­lijke situatie. Dat com­bi­neer ik met humor en zelfreflectie. Zo ontdekken we samen wat je talenten zijn en begeleid ik je in je zoektocht naar nieuw werk.'

Jolanda Snoek

‘Samen je toekomst in kaart brengen. Inspelen op jouw wensen, talenten en persoonlijke situatie. Daar wil ik je graag mee van dienst zijn.’

Arie Ringnalda

Door jarenlange ervaring en mijn deskundigheid ben ik staat om klanten snel op de juiste weg te helpen in hun zoektocht naar een baan.

Marije Uilenberg

'Het geeft mij voldoening om samen met de kandidaat op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.'

Meld je aan

Meld je aan voor een eerste gesprek bij het Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven. Maak gebruik van het formulier hiernaast of bel naar 06 515 641 49. Je kan ook mailen naar info@mckw.nl.

Contactgegevens

Contactgegevens
Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven
Derkinderenstraat 2
1062 DB Amsterdam
Telefoon: 06 515 641 49
e-mail: info@mckw.nl

Eigen internetpagina

Als je deelneemt, krijg je via internet een eigen pagina in het deel­nemers­systeem. Dan kun je inloggen op je eigen persoonlijke pagina. We helpen je natuurlijk bij het maken van de inloggegevens, en leren je hoe het systeem werkt. Je vindt daar in elk geval alle gegevens die voor jou van belang zijn. Bijvoorbeeld gespreks­verslagen, de beroepskeuzetest, de vorderingen van je opleiding. Je kunt daar ook recht­streeks contact onderhouden met de loopbaanadviseur. Maar dat betekent niet dat alles digitaal verloopt. Integendeel: voor ons is persoonlijk contact met jou het belangrijkst.