Achtergrondinformatie

Kolen in de ban

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er geen kolen meer mag worden gebruikt als brandstof voor energiecentrales. Dat heeft gevolgen voor de vijf kolengestookte energiecentrales in Nederland. Zij moeten voor 2030 sluiten of overschakelen op andere brandstof. De Hemwegcentrale in de Amster­damse Westhaven is al vanaf 1 januari 2020 niet meer in bedrijf.

De vakbond FNV zet zich al jaren in voor de werknemers in de energiesector die hun baan kwijtraken of een andere func­tie krijgen als gevolg van de klimaat­plannen van het kabinet. Dat geldt op dit moment dus in het bijzonder voor de medewerkers van kolengestookte ener­gie­centrales en daaraan gelieerde bedrij­ven.

Meld je aan bij het Mobiliteitscentrum. Bel 06 515 641 49 of mail naar info@mckw.nl

Aanvullingsregeling

Werk je bij NUON-Vattenfall of de OBA en heb je een vast contract? Dan is er voor jou een persoonlijk budget voor inkomensachteruitgang beschikbaar van 35% van je huidige loon, inclusief alle toeslagen.

Als er sprake is van inkomensachteruitgang, en het sociaal plan dekt dat niet volledig, wordt uit dat budget maximaal drie jaar lang aanvulling verstrekt, maar nooit meer dan 100% van je huidige salaris, inclusief die toeslagen.

Heb je een tijdelijk contract dan geldt deze regeling niet. Je kunt dan wel gebruik maken van alle andere diensten van het Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven: begeleiding naar ander werk, opleiding of omscholing

en studiefinanciering.

Bij een beperkt aantal andere bedrijven die ook gevolgen van de sluiting van de kolencentrale ondervinden, kunnen werknemers ook in aanmerking komen voor deze regeling. Als je je aanmeldt voor een eerste kennis­makings­gesprek, gaan we na of je daarvoor in aanmerking komt.