Achtergrondinformatie

Kolen in de ban

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er geen kolen meer mag worden gebruikt als brandstof voor energiecentrales. Dat heeft gevolgen voor de vijf kolengestookte energiecentrales in Nederland. Zij moeten voor 2030 sluiten of overschakelen op andere brandstof. De Hemwegcentrale in de Amster­damse Westhaven is al vanaf 1 januari 2020 niet meer in bedrijf.

De vakbond FNV zet zich al jaren in voor de werknemers in de energiesector die hun baan kwijtraken of een andere func­tie krijgen als gevolg van de klimaat­plannen van het kabinet. Dat geldt op dit moment dus in het bijzonder voor de medewerkers van kolengestookte ener­gie­centrales en daaraan gelieerde bedrij­ven.

Meld je aan bij het Mobiliteitscentrum. Bel 06 515 641 49 of mail naar info@mckw.nl

Sluiting Kolen­centrales

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er geen kolen meer mag worden gebruikt als brandstof voor energiecentrales. Dat heeft gevolgen voor de vijf kolengestookte energiecentrales in Nederland. Zij moeten voor 2030 sluiten of overschakelen op andere brandstof. De Hemwegcentrale in de Amster­damse Westhaven is al vanaf 1 januari 2020 niet meer in bedrijf.

Kolenfonds

De overheid heeft op aandringen van de FNV geld beschikbaar gesteld om de werknemers in de ‘kolenketen’ te begeleiden bij het vinden van nieuw werk en de eventuele omscholing die daarvoor nodig is. De FNV noemt dit het ‘Kolenfonds’.
Een deel van de middelen is bedoeld om inkomensachteruitgang, pensioenbreuk en hogere kosten te compenseren. Dat is de ‘aanvullingsregeling‘.

In het FNV-kantoor

Een eerste initiatief vanuit het ‘Kolenfonds’ is de oprichting van het Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven. In het Mobiliteitscentrum, gevestigd in het FNV-kantoor aan de Derkinderenstraat 2-8 te Amsterdam, werken adviseurs van FNV en UWV samen. Hun werkwijze kenmerkt zich door:

 • onafhankelijkheid;
 • de deelnemer zelf heeft en behoudt zelf de regie;
 • intensieve, persoonlijke begeleiding;
 • streven naar nieuw, volwaardig werk, afgestemd op de capaciteiten en wensen van de deelnemer.

Integraal dienstenpakket

Het pakket dat het Mobiliteitscentrum aanbiedt bestaat uit drie met elkaar samenhangende elementen:

 • mobiliteits- en loopbaanadvies;
 • opleiding en studiebegeleiding;
 • inkomensadvies en -ondersteuning.

Het proces dat een werknemer via deze integrale aanpak doorloopt, bestaat uit de volgende fasen.

 • Kennismaking en intake
 • Beroepentest
 • Persoonlijk plan
 • Besluitvorming
 • Uitvoering
 • Evaluatie

In het persoonlijk plan staat welke andere baan mogelijk is en welke opleiding daarvoor eventueel nodig is. Daar gaat een gedegen test vooraf, waarin de wensen en capa­ci­tei­ten van de kandidaat in kaart worden gebracht. In het persoonlijk plan staat tevens welke financiële regeling eventueel van toepassing is. Indien er geen mogelijkheden voor een andere baan zijn of de werknemer korter dan drie jaar voor zijn pensioen zit, krijgt hij/zij vrijstelling en maakt mogelijk alleen de aanvullingsregeling onderdeel uit van het plan.

Proeftuin

Het initiatief dient ook als proeftuin om ervaring op te doen met nieuwe, innovatieve van-werk-naar-werktrajecten die in de verdere energietransitie nodig zullen zijn.

Stakeholders

Op bestuurlijk niveau is naast de beide uitvoeringspartners de werkgeversvereniging AWVN aangesloten. De Stichting Kolenfonds in oprichting bestaat uit:

 • Kitty Jong en Chant van den Berg (namens FNV);
 • Tof Thissen en Anita Oonk (namens UWV);
 • Marcel de Rooij (namens AWVN).

De belangrijkste taak van de Stichting is het beoordelen van de persoonlijke plannen van deelnemers. De Stichting Kolenfonds legt verantwoording af aan het ministerie van SZW.

Uitvoerings­partners

In de uitvoering van het Mobiliteitscentrum zijn FNV en UWV partners.

De FNV is de grootste vakbond van Nederland met bijna 1 miljoen leden en als zodanig een belangrijke factor in het klimaatakkoord. De FNV heeft zich hard gemaakt voor de belangen van de werknemers in de energiesector die hun baan kwijtraken of een andere functie krijgen als gevolg van de klimaat­plannen van het kabinet.

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Missie van UWV is om samen met haar partners het verschil te maken door werken te bevor­de­ren. En als werken onmogelijk is zorgt UWV voor inkomen.

Andere uitvoeringspartners

De adviseurs van het Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven maken voor onderdelen van hun werk gebruik van gespecialiseerde expertisebureaus:

 • Het Eigen Vermogen (Alphen aan den Rijn) voor de beroepentest;
 • CINOP (Den Bosch) voor opleidingsadvies en studiebegeleiding;
 • BUNAR (Bunnik) voor inkomens- en pensioenberekeningen en financieel advies.

Informatie voor de pers

Woordvoerder FNV:

José Kager
06 53 89 85 15
jose.kager@fnv.nl

Woordvoerder UWV:

Sacha Elzinga
06 11 05 11 90
sacha.elzinga@uwv.nl